• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,471,702 hits to-date.  This site has seen 163,471,702 hits to-date.  This site has seen 163,471,702 hits to-date.  This site has seen 163,471,702 hits to-date.  This site has seen 163,471,702 hits to-date.  This site has seen 163,471,702 hits to-date.  This site has seen 163,471,702 hits to-date.  This site has seen 163,471,702 hits to-date.  This site has seen 163,471,702 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
โครงการวัยใสห่างไกลเอดส์ พิมพ์

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการวัยใสห่างไกลเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563  

Image

     ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการวัยใสห่างไกลเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563   ณ ห้องประชุมชั้น 5  สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ โดยมี นายจงรัก   สุขประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์ ตลอดจนการสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมี น.ส.นพรัตน์ นิราศ ผู้ประสานงานโครงการ Family Health International และว่าที่ ร.ต.ปิติภัทร  ประทุมพรศิริ ผู้ประสานงานโปรแกรมและประเมินผลด้านเอดส์ ระดับจังหวัด และทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี,สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานชลบุรี เป็นวิทยากรการบรรยายให้ความรู้ และจัดสันทนาการ กิจกรรมกลุ่ม

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 20 กันยายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.