เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 169,214,028 hits to-date.   This site has seen 169,214,028 hits to-date.   This site has seen 169,214,028 hits to-date.   This site has seen 169,214,028 hits to-date.   This site has seen 169,214,028 hits to-date.   This site has seen 169,214,028 hits to-date.   This site has seen 169,214,028 hits to-date.   This site has seen 169,214,028 hits to-date.   This site has seen 169,214,028 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พิธีปิด “ตะวันออกเกมส์”ครั้งที่ 36 พิมพ์

     พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์”

Image

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์”  พร้อมมอบเหรียญรางวัล และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กล่าวรายงานสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 "ตะวันออกเกมส์" ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันใน 15 ชนิดกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 กุมภาพันธ์ 2563
     โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นในการส่งเสริมสุขเสริมพลานามัยแก่นักศึกษา และปลูกฝังให้นักศึกษา มีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกา มีความรับผิดชอบและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้ง 9 แห่งให้เข้าใจวิธีการดำเนินการจัดการแข่งขันตามแบบธรรมเนียมสากล รู้จักการแก้ปัญหาแบบมีสติ อดทน อดกลั้น รู้จักการควบคุมตนเอง รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นการแสดงศักยภาพการทำงานในหน่วยงาน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ความสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และพัฒนามาตรฐานการกีฬาของมหาวิทยาลัย สร้างวัฒนธรรมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
     โดยมหาวิทยาลัยราชมมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโดยสรุปเหรียญรางวัลดังนี้
     ลำดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เหรียญทอง 22 เหรียญเงิน 16 และ 11 เหรียญทองแดง รวม 49 เหรียญ
     ลำดับที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เหรียญทอง 21 เหรียญเงิน 27 และ 35 เหรียญทองแดง รวม 83 เหรียญ
     ลำดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน 19 และ10 เหรียญทองแดง รวม 48 เหรียญ
     ลำดับที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 20 และ 26 เหรียญทองแดง รวม 60 เหรียญ
     ลำดับที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลกรุงเทพ เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน 6 และ 19 เหรียญทองแดง รวม 40 เหรียญ
     ลำดับที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลศรีวิชัย เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 12 และ 17 เหรียญทองแดง รวม 40 เหรียญ
     ลำดับที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลพระนคร เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 5 และ 10 เหรียญทองแดง รวม 25 เหรียญ
     ลำดับที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 8 และ 5 เหรียญทองแดง รวม 15 เหรียญ
     ลำดับที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เหรียญทอง 0 เหรียญเงิน 3 และ 2 เหรียญทองแดง รวม 15 เหรียญ
     รวม เหรียญทอง 114  เหรียญเงิน 116 เหรียญทองแดง 135 รวมทั้ง 369 เหรียญ
     รวมทั้งได้จัดพิธีส่งมอบธงการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 36 ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่จะเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 37 ต่อไป
     ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์ สังขวาสี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ได้กล่าวชื่นชมเจ้าภาพ มทร.ตะวันออก ในการจัดงานแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ถึงการจัดเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการต้อนรับ สนามกีฬาที่ใช้แข่งขัน รวมไปจนถึงที่พักนักกีฬา ได้เตรียมความเป็นอย่างดี และได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ซึ่งจะจัดขึ้นในครั้งหน้า  มทร.ศรีวิชัยเคยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพมาแล้วในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 28 ซึ่งในครั้งหน้า ครั้งที่ 37 ก็วนมาอีกครั้งจะจัดในระหว่างวันที่ 6 - 13 กุมภาพันธ์ 2564 มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่ติดทะเลในประเทศไทย
     ในการจัดแข่งขันในครั้งหน้า ใช้ชื่อว่า “ศรีวิชัยเกมส์ เกมส์แห่งพลัง ปัญญา สามัคคี และจะมีมาสคอตเป็นน้องแมว คือน้องพลัง น้องหนู คือน้องปัญญา เน้นการจัดกิจกรรมการแข่งขันที่ได้มาตรฐานเหมือนกีฬาที่ผ่านมาเพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาให้สามารถก้าวสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติต่อไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมุ่งเน้นการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความรัก ความสามัคคี และขอเชิญชวนทั้ง 8 มทร.เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 26 กันยายน 2021
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.