• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,097,845 hits to-date.  This site has seen 163,097,845 hits to-date.  This site has seen 163,097,845 hits to-date.  This site has seen 163,097,845 hits to-date.  This site has seen 163,097,845 hits to-date.  This site has seen 163,097,845 hits to-date.  This site has seen 163,097,845 hits to-date.  This site has seen 163,097,845 hits to-date.  This site has seen 163,097,845 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รร.ท.บ้านศรีฯ จัดโครงการ กินอยู่ อย่างไทย พิมพ์

     โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  จัดโครงการ กินอยู่ อย่างไทย สอนให้นักเรียนได้รู้ถึงวัฒนธรรมไทย ขนมไทย การละเล่นไทย

Image

     ที่ ลานเอนกประสงค์ ตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  นางรัจนา  รัตนวารี รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  เป็นประธานเปิดโครงการ กินอยู่ อย่างไทย  โดยได้มีการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รู้ถึงวัฒนธรรมไทย ขนมไทยชนิดต่างๆ การละเล่นไทย ของเล่นในสมัยก่อน และ การรำวง ซึ่งได้ให้ความรู้ถึงความเป็นมาและขั้นตอนการทำขนมไทยแต่ละชนิด พร้อมชิมรสความอร่อยของขนมไทยชนิดต่างๆ  สอนประดิษฐ์ม้าก้านกล้วย ปืนก้านกล้วย และดาบก้านกล้วย ซึ่งเป็นของเล่นสมัยก่อน สอนการรำวง และสอนให้นักเรียนได้เล่นมอญซ่อนผ้า ที่เป็นการละเล่นของไทย
     ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ต้องตระหนักถึงความสําคัญของ การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ และการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจะต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้สิ่งที่ตนเองสนใจอย่างมีความสุข และมีความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม
     การจัดการเรียนการสอนนี้ต้องส่งเสริมทักษะต่างๆให้กับผู้เรียน เช่น ทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม เป็นต้น มีการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับเด็กเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และมีแนวทางในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน  โดยวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ให้เด็กรู้จักวัฒนธรรมไทย เพื่อสร้างทักษะทางสังคม ให้เด็กรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม และรู้จักการแบ่งปัน และ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ เพื่อน ผู้ปกครอง และครู

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 04 สิงหาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.