เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,175,482 hits to-date.   This site has seen 162,175,482 hits to-date.   This site has seen 162,175,482 hits to-date.   This site has seen 162,175,482 hits to-date.   This site has seen 162,175,482 hits to-date.   This site has seen 162,175,482 hits to-date.   This site has seen 162,175,482 hits to-date.   This site has seen 162,175,482 hits to-date.   This site has seen 162,175,482 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
อบจ.ชลบุรี จัดประชาคมท้องถิ่นอำเภอศรีราชา พิมพ์

     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชาคมท้องถิ่นของอำเภอศรีราชา

Image

     ที่  อาคารศรีราชาประชาคมหลังเล็กนายวิทยา  คุณปลื้ม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชาคมท้องถิ่นของอำเภอศรีราชา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีพื้นที่รับผิดขอบทั้งจังหวัดครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดขลบุรีให้เจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับการพัฒนาภาครัฐประกอบกับขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้เตรียมดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสำหรับเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดทำประชาคมท้องถิ่นและระดับจังหวัดเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สำหรับนำมาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาจังหวัดชลบุรี
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีการจัดประชาคมท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในเขตอำเภอศรีราชาเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การเพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมเสนอประเด็นปัญหาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการโครงการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนในเขตอำเภอศรีราชาในครั้งนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอส่วนราชการ ประธานชุมชนของเทศบาลในเขตอำเภอศรีราชา ประธานชมรมผู้สูงอายุปราชญหมู่บ้าน เข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 03 เมษายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.