เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,174,179 hits to-date.   This site has seen 162,174,179 hits to-date.   This site has seen 162,174,179 hits to-date.   This site has seen 162,174,179 hits to-date.   This site has seen 162,174,179 hits to-date.   This site has seen 162,174,179 hits to-date.   This site has seen 162,174,179 hits to-date.   This site has seen 162,174,179 hits to-date.   This site has seen 162,174,179 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ พิมพ์

     สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

Image

     ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ให้เป็นเมืองสวยงามน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดความสมดุลและสอดคล้องกับระบบนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน จึงให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ในวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมี รองนายกฯ ธานี  เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๓ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ
     การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณศศิศุภา  บุญประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และทีมงาน จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่งมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ในวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 03 เมษายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.