• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 173,166,382 hits to-date.  This site has seen 173,166,382 hits to-date.  This site has seen 173,166,382 hits to-date.  This site has seen 173,166,382 hits to-date.  This site has seen 173,166,382 hits to-date.  This site has seen 173,166,382 hits to-date.  This site has seen 173,166,382 hits to-date.  This site has seen 173,166,382 hits to-date.  This site has seen 173,166,382 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชลบุรี จัดงานแถลงข่าว EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020 พิมพ์

     ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานแถลงข่าว EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020 : Empowering to transform Business & Energy

Image

 

     วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานแถลงข่าว EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020 : Empowering to transform Business & Energy ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
     จังหวัดชลบุรี โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม , กระทรวงพลังงาน ,กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเมืองพัทยา กำหนดจัดงาน “EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020 : Empowering to transform Business& Energy” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีการบริหารงานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการสาธิต นำเสนอผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการสาธิตเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และมีกิจกรรม Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจ นักลงทุน และกลุ่มธรุกิจ SMEs,Start up ได้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและแนวคิดในด้านการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
     นอกจากนี้ ยังมีไฮไลท์สำคัญภายในงาน อาทิ การจัดเวทีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "อุตสาหกรรมไทย เติบโตได้เพราะ EEC" โดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เสวนาพิเศษหัวข้อ "2020 Empowering to transform Business & Energy และทางออกของประเทศไทย" โดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงพลังงาน, ดร.อุตตมะ สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง , ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) และปาฐกถาพิเศษ จาก Guest Speaker อาทิคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน), คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน), คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
     อีกทั้ง มีการจัด Gala Dinner พร้อม ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "ทางรอดของอุตสาหกรรมไทยในยุค VUCA" โดยคุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานอาวุโส กลุ่มบริษัทไทยซัมมิทและ กิจกรรม Business Matching ซึ่งจะเป็นการสร้างความร่วมมือกัน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ยุค "อุตสาหกรรม 4.0" สอดคล้องกับนโยบายตามหลักยุทธศาสตร์ของประเทศ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ ฟรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ftichonburi.org

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 29 มิถุนายน 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.