เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,174,152 hits to-date.   This site has seen 162,174,152 hits to-date.   This site has seen 162,174,152 hits to-date.   This site has seen 162,174,152 hits to-date.   This site has seen 162,174,152 hits to-date.   This site has seen 162,174,152 hits to-date.   This site has seen 162,174,152 hits to-date.   This site has seen 162,174,152 hits to-date.   This site has seen 162,174,152 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สวนนงนุชพัทยาจัดเลี้ยงโต๊ะจีนบุฟเฟ่ต์ผลไม้ วันช้างไทย พิมพ์

     นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอสัตหีบ และผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยา ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “วันช้างไทย” ประจำปี 2563

Image

 

     วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 2 นายสามารถ บุตรสะสม ปศุสัตว์อำเภอบางละมุง รักษาราชการปศุสัตว์อำเภอสัตหีบ และนางพันธนันท์ ขันติสุขพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยา ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “วันช้างไทย” ประจำปี 2563 ที่สวนนงนุช พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายณพลกิติตน์ โสดร ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวนนงนุช พัทยา ให้การตอนรับและกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้
     วันช้างไทย ริเริ่มจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น ช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาหาวันที่เหมาะสม ซึ่งครั้งแรกได้พิจารณาเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวันกองทัพไทยไปแล้ว จึงได้พิจารณาวันอื่น และเห็นว่าวันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสม จึงได้นำเสนอมติตามลำดับขั้นเข้าสู่คณะรัฐมนตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็น วันช้างไทย
     นายณพลกิติตน์ โสดร ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวนนงนุช พัทยา กล่าวว่า สวนนงนุชได้ให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ช้างไทย ก่อนที่จะสูญพันธุ์เพื่อเป็นการยกย่อง “ช้าง” ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อจิตใจคนไทยทุกคน ช้างในอดึตไม่ว่าจะเป็นช้างเผือก ซึ่งเป็นตราประจำชาติ และสัญลักษณ์เป็นผืนธงชาติไทย ช้างยังเป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย มาแต่โบราณกาล และยังมีส่วนร่วมกับบรรพชนไทยในการทำศึกยุทธหัตถี ในการกอบกู้เอกราชของชาติไทย เพื่อให้คนไทยได้ร่วมรำลึกตระหนักถึงควมสำคัญของช้างเป็นเป็นสัตว์ประจำชาติได้พร้อมใจกันอนุรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่กับชาติไทยตลอดไป
     ปัจจุบันสวนนงนุชพัทยา มีช้างอยู่ในการดูแลทั้งหมด 93 เชือกมีช้างพลาย 15 เชือก ช้างพัง 78 เชือก คาดว่าในอนาคต จะมีจำนวนช้างเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้สวนนงนุชพัทยา ยังได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นปาง (แคมป์)ช้าง ที่มีมาตรฐานแห่งแรกในภาคตะวันออก และยังได้รับรางวัลมาตรฐานกิจกรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทมาตรฐานเสริมระดับดีเยี่ยม จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2553

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 03 เมษายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.