• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,809,143 hits to-date.  This site has seen 162,809,143 hits to-date.  This site has seen 162,809,143 hits to-date.  This site has seen 162,809,143 hits to-date.  This site has seen 162,809,143 hits to-date.  This site has seen 162,809,143 hits to-date.  This site has seen 162,809,143 hits to-date.  This site has seen 162,809,143 hits to-date.  This site has seen 162,809,143 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมสภา ทต.บางพระ พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

Image

     ที่  ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ นายสุรพล ชลคุณากร ประธานสภา เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพระ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โดยในที่ประชุม นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งานบริหารทั่วไป และแผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จำนวน สามล้านบาท โดยจัดทำวงจรปิดภายนอกและภายในอาคารสำนักงานและโคตงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบเตือนภัยทางน้ำรองรับตลาดน้ำห้วยสุครีพ และไปตั้งเป็นรายจ่ายรายการใหม่งานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบางพระเป็นเงิน สี่แสนบาท รวมทั้งแผนงานโครงการขุดลอกห้วยสุครีพ เป็นเงิน สองล้านบาท   มีความลึกเฉลี่ย 1 เมตร ถึง 2 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 10 เมตร ถึง 30 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 800 เมตร  พื้นที่รวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า สองหมื่นตารางเมตรซึ่งเป็นการรองรับต่อเนื่องโครงการตลาดน้ำห้วยสุครีพ  ซึ่งสภาก็มีมติเห็นชอบในญัตติดังกล่าว  ทั้งนี้ในการประชุมก็ได้มีเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้ร่วมประชุม และมีการจัดโต๊ะเก้าอี้ให้มีระยะห่างตามมาตรการความปลอดภัย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 07 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.