• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form






ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,809,688 hits to-date.  This site has seen 162,809,688 hits to-date.  This site has seen 162,809,688 hits to-date.  This site has seen 162,809,688 hits to-date.  This site has seen 162,809,688 hits to-date.  This site has seen 162,809,688 hits to-date.  This site has seen 162,809,688 hits to-date.  This site has seen 162,809,688 hits to-date.  This site has seen 162,809,688 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ผวจ.ชลบุรี มอบอาหารกลางวันและถุงยังชีพสู้ไวรัสโควิด – 19 พิมพ์

     ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบอาหารกลางวันและถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด – 19

Image

     วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบอาหารกลางวันและถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร หมู่ 11 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีพลตรี ยุทธชัย เทียรทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 พันเอก ไชยปราการ พิมพ์สมุทร รองผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 21รักษาพระองค์ฯ พันเอก ปิยชาติ ธูปทอง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่1 นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี พันเอก วิทยา สุวรรณดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี และนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกันมอบอาหารกลางวันและถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด
     จากสถานการณ์การระบาดขอไวรัสโควิด – 19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทย นับตั้งแต่ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ประกอบกับมาตรการต่างๆ ในระดับพื้นที่มีผลบังคับใช้เพื่อการยับยั้งการแพร่กระจ่ายเชื้อนั้น อาจส่งผลกระทบโดยตรงในการดำรงชีวิต หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว
     พันเอก วิทยา สุวรรณดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี รวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หน่วยงานทหารในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จัดทำโครงการแจกจ่ายอาหารกลางวันและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก “กองทุนชลบุรีต้องรอด” จำนวน 10,000 ชุด ในห้วงวันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับการแจกจ่ายอาหารกลางวันเป็นการลดค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการพื้นฐานตามหลักมนุษยธรรมที่พึงสามารถช่วยเหลือได้ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ระบาดของไวรัสโควิด – 19 อีกด้วย
     สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากมนฑลทหารบกที่14 และกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ได้นำรถครัวสนาม จัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1,000 ชุด พร้อมถุงยังชีพจาก “กองทุนชลบุรีต้องรอด” จำนวน 200 ชุด แจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่รอรับภายในบริเวณงาน พร้อมกันนี้ได้นำอาหารกลางวัน จำนวน 500 ชุด มอบผู้ให้กับผู้นำชุมชน เพื่อส่งต่อให้กับประชาชน มอบอาหารกลางวันให้ชุด ARMY DELIVERY นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาป่า จำนวน 200 ชุด และมอบให้ชุดประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี นำไปใส่ “ตู้เป็นสุข” ในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 100 ชุดต่อไป
     นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ทางราชการได้ทราบถึงความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และได้พยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อการบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกวิถีทาง ด้วยการจัดหางบประมาณ ระดมทรัพยากรจากทุกส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตอาสาร่วมมือร่วมใจกันจัดทำอาหารกลางวัน จัดหาเครื่องอุปโคบริโภค มามอบให้พี่น้องประชาชน ตามจุดมุ่งหมายที่ว่า “เราต้องผ่านพ้นช่วงวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน”

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 07 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.