• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,800,166 hits to-date.   This site has seen 162,800,166 hits to-date.   This site has seen 162,800,166 hits to-date.   This site has seen 162,800,166 hits to-date.   This site has seen 162,800,166 hits to-date.   This site has seen 162,800,166 hits to-date.   This site has seen 162,800,166 hits to-date.   This site has seen 162,800,166 hits to-date.   This site has seen 162,800,166 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กระทรวงวัฒนธรรม มอบตู้กับข้าวปันสุข ให้กับเมืองพัทยา จำนวน 10 ตู้ พิมพ์

     ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม มอบตู้กับข้าวปันสุข กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 10 ตู้ ให้กับเมืองพัทยา

Image

     วันที่ 22 พ.ค 63 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม มอบตู้กับข้าวปันสุข กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 10 ตู้ ให้กับเมืองพัทยา โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา รับมอบ พร้อมกันนี้นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมรับมอบในครั้งนี้
     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อน มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ทำให้มีองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมแรงร่วมใจกัน ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
     สำหรับกิจกรรม“ ปันสุข" มีแนวคิดการแบ่งปันสิ่งที่มีให้แก่กัน โดยการนำตู้ปันสุขไปตั้งตามจุดต่างๆและเปิดโห้ "ผู้ให้” และ“ ผู้รับ” ได้แบ่งปันส่งต่อความห่วงใยกัน เพียงเป็นผู้หยิบสิ่งของเข้าไปใส่หรือหยิบออกมา แต่จำเป็นเพื่อนำไปดำรงชีพในช่วงวิกฤตนี้ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีระหว่างกันและเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมการเผื่อแผ่แบ่งปันความรักความสามัคคี
     นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยากล่าวว่า เมืองพัทยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับมอบ“ ตู้กับข้าวปันสุข” จากกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่เมืองพัทยาจำนวน 10 ตู้ ซึ่งปันสุขนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิเวิร์คพอยท์ และธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) และนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัท ฟู๊ดแลนด์ จำกัด บริษัท ไชน่าไทยทัวร์ จำกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ในนามของพี่น้องประชาชนชาวเมืองพัทยา จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและมอบสิ่งของเพื่อเติมในการปันสุขในครั้งนี้...

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 05 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.