• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,810,042 hits to-date.  This site has seen 162,810,042 hits to-date.  This site has seen 162,810,042 hits to-date.  This site has seen 162,810,042 hits to-date.  This site has seen 162,810,042 hits to-date.  This site has seen 162,810,042 hits to-date.  This site has seen 162,810,042 hits to-date.  This site has seen 162,810,042 hits to-date.  This site has seen 162,810,042 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กลุ่มไทยออยล์ สนับสนุนน้ำประปาสำหรับให้บริการทางการแพทย์ พิมพ์

     กลุ่มไทยออยล์ ให้การสนับสนุนน้ำประปาสำหรับการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลแหลมฉบัง หลังจากประสบภาวะภัยแล้งที่ผ่านมา

Image

     นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ทางกลุ่มไทยออยล์ ได้รับการประสานงานจากทางโรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อขอรับสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำสำหรับการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลฯ เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบังได้มีมาตรการปรับลดแรงดันน้ำประปาในพื้นที่
     เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำดิบให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมา ทำให้โรงพยาบาลประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปาสำหรับใช้ในการบริการทางการแพทย์และผู้ป่วย ทางกลุ่มไทยออลย์ซึ่งได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวของทางโรงพยาบาล ที่จะต้องดูและรับผิดชอบประชาชนในพื้นที่ จึงได้ให้การสนับสนุนน้ำประปาให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบังเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 30 คิว/ วัน เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2563 จน ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 07 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.