• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,126,831 hits to-date.  This site has seen 163,126,831 hits to-date.  This site has seen 163,126,831 hits to-date.  This site has seen 163,126,831 hits to-date.  This site has seen 163,126,831 hits to-date.  This site has seen 163,126,831 hits to-date.  This site has seen 163,126,831 hits to-date.  This site has seen 163,126,831 hits to-date.  This site has seen 163,126,831 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทต.บางพระ จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล

Image

     ที่  ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระนายสมเจตน์  เกตุวัตถา  นายกเทศมนตรีตำบลบางพระเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลประจำปี 2563
     ด้วยในปัจจุบันการดำเนินงานต่างๆขององค์กรมุ่งเน้นถึงศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดผลสำเร็จทั้งปริมาณและคุณภาพซึ่งบุคลากรในหน่วยงานจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ความสามารถ ในการประสานงานความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละความรับผิดชอบมีความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะ ตรงต่อเวลาตลอดจน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อที่จะก้าวเดินไปพร้อมกันกับองค์กรที่กำลังมุ่งไปสู่ความสำเร็จโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทักษะความรู้และเพื่อให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นซึ่งถือเป็นการยกระดับศักยภาพและความสามารถบุคลากรของเทศบาลเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานและชีวิตประจำวันของตนเองได้โดยมี นายไพโรจน์แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านมาบลำบิดมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 11 สิงหาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.