• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,797,980 hits to-date.   This site has seen 162,797,980 hits to-date.   This site has seen 162,797,980 hits to-date.   This site has seen 162,797,980 hits to-date.   This site has seen 162,797,980 hits to-date.   This site has seen 162,797,980 hits to-date.   This site has seen 162,797,980 hits to-date.   This site has seen 162,797,980 hits to-date.   This site has seen 162,797,980 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
Rubbish Communication พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์พลาสต์พืช ทุกภาคส่วน พิมพ์

     ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ พร้อมช่วยเหลือทุกภาคส่วนที่ร้องขอสนับสนุนผลิตภัณฑ์พลาสต์พืช แต่ทุกอย่างมีข้อจำกัดและเป็นไปตามความเหมาะสมตามความสำคัญก่อน-หลัง ชี้ประเทศเจอโรคระบาดไวรัสโควิด-19 State Quarantine ทำงานด่านหน้าอย่างหนัก ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน

Image

     น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เปิดเผยว่า ตั้งแต่เกิดภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ปรับเปลี่ยนและดัดแปลง "ถุงขยะกินได้" ซึ่งมีวัตถุดิบหลักทำมาจากพืช 100% ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถย่อยสลายได้ภายใน 3-6 เดือน ภายใต้ชื่อ “พลาสต์พืช” เป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
     ทั้ง หน้ากากอนามัย ถุงมือ หมวกคลุมผม รองเท้า และชุดป้องกันส่วนบุคคล หรือชุด PPE ที่มีทั้งแบบชุดหมี ที่ใช้สำหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และชุดกาวน์สำหรับบุคคลากรทั่วไป ที่ปฏิบัติงานดูแลและรักษาผู้เข้าข่ายต้องระวังการติดโรคระบาด เพื่อสนับสนุนและแจกจ่ายให้กับหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลที่สนใจหรือขาดแคลนนำไปใช้ในภารกิจกู้วิกฤตไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการสนับสนุนไปแล้วมากมายหลายแห่ง
     ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้เปิดช่องทางการติดต่อขอรับการสนับสนุนชุด  PPE พลาสต์พืช เพื่อนแพทย์ เพื่อนจิตอาสา ผ่าน 3 ช่องทาง คือ 1.ติดต่อผ่านศิลปินใจบุญ เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล 2.ติดต่อผ่านนายสมศักดิ์ สุขสำราญ นายกสมาคมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และ 3.ติดต่อผ่านองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ซึ่งจะมีการพิจารณาการช่วยเหลือตามความสำคัญก่อน-หลัง เพราะต้องคำถึงถึงเรื่องการช่วยเหลือที่ตรงจุดหมาย และกำลังเป็นที่ต้องการของสังคมและประเทศชาติ ตามสถานการณ์ปัจจุบันเป็นหลัก
     ทั้งนี้ พบว่ามีรายการขอการสนับสนุนโดยรับประสานงานไปยังสถานพยาบาล และโรงพยาบาลต่าง ๆ ตามที่มีรายการที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้นั้น ทางองค์กรฯ ต้องขออภัยในความล่าช้าและไม่ตามความหวัง เนื่องด้วยหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขึ้น รัฐบาลได้ทำการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. เพื่อกำกับดูแลและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศ โดยได้กำหนดให้เมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) รวม 10 กว่าแห่ง โดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ได้ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างหนัก และพบว่ายังมีความขาดแคลนในอุปกรณ์ทางการแพทย์ องค์กรฯ จึงร่วมสนับสนุนภารกิจนี้กับทางเมืองพัทยาและ ศบค.
     เพราะด้วยความสำคัญของเจ้าหน้าที่ด่านหน้า State Quarantin ต้องมาก่อน เพราะมีความจำเป็นมากกว่าสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลอื่น เพราะต้องรับผิดชอบเดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตรงจากคำสั่งของรัฐบาล และเนื่องด้วยยังติดในเรื่องเครื่องหมาย อย. ที่กำลังพิจารณาเอกสารจากองค์การอาการและยา เพื่อการันตีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจทำให้ผู้รับเกิดความไม่สบายใจและไม่มั่นใจ ก็ขอส่งมอบให้กับผู้ที่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ไปก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงประเด็น และเมื่อได้ตรา อย.แล้วจะรีบจัดส่งตามไปอย่างแน่นอน ซึ่งต้องเป็นไปตามลำดับความสำคัญก่อน-หลัง เพราะนอกจากให้ความร่วมมือกับภาครัฐซึ่งเป็นการทำงานในระดับชาติแล้ว ที่สำคัญคือยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจัดการและลดปริมาณขยะติดเชื้อ ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ที่องค์กรฯ ได้ร่วมงานกันมาตลอดเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ ถือว่าตรงวัตถุประสงค์และได้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 05 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.