• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,798,480 hits to-date.   This site has seen 162,798,480 hits to-date.   This site has seen 162,798,480 hits to-date.   This site has seen 162,798,480 hits to-date.   This site has seen 162,798,480 hits to-date.   This site has seen 162,798,480 hits to-date.   This site has seen 162,798,480 hits to-date.   This site has seen 162,798,480 hits to-date.   This site has seen 162,798,480 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน พิมพ์

     กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563

Image

     ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาล ตำบลบางพระ นายจงรัก สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริม กิจกรรม เด็กและเยาวชน โดยมี วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม แก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนา และเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของ ตนเองในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
     โดยมี นางสาวกันธิมา  พัฒนศิริ  นักสังคมสงเคราะห์ และนายกฤษณะ  โคตรหลงมา นักพัฒนาสังคม จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นวิทยากร  บรรยายในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของเด็กและเยาวชน กฎหมายที่เด็กและเยาวชนควรรู้ รวมถึงได้มีกิจกรรมแบ่งกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็นเขียนโครงการในการพัฒนาตำบลบางพระ ซึ่งเด็กๆก็ได้นำเสนอโครงการทั้งในด้านการเป็นเมืองท่องเที่ยวการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนและผู้สูงอายุในตำบลบางพระ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 05 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.