เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 165,350,800 hits to-date.   This site has seen 165,350,800 hits to-date.   This site has seen 165,350,800 hits to-date.   This site has seen 165,350,800 hits to-date.   This site has seen 165,350,800 hits to-date.   This site has seen 165,350,800 hits to-date.   This site has seen 165,350,800 hits to-date.   This site has seen 165,350,800 hits to-date.   This site has seen 165,350,800 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
น้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าปลูกพืชผักสวนครัว พิมพ์

     หลายภาคส่วนร่วมปลูกพืชผักสวนครัวน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

Image


     ที่  วัดวิเวการาม ตำบลบางพระอาสาสมัครสาธารสุข ร่วมกับ พัฒนาการอำเภอศรีราชา ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและพระสงฆ์วัดวิเวการาม ร่วมปลูกพืชผักสวนครัวน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และโครงการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนในช่วงโควิด -19 ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งในวันนี้มีการปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ ผักกวางตุ้ง กระเพรา โหระพา ข่า ตะไคร้ พริกขี้หนู เป็นต้น โดยจะมีพระสงฆ์ ลูกศิษย์วัด และผู้ที่ร่วมการปลูกในวันนี้แวะเวียนมาดูแลรดน้ำพรวนดิน ให้พืชผักสวนครัวเจริญงอกงาม ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถมาเก็บผลผลิตเพื่อนำไปประกอบอาหารรับประทานได้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 23 มกราคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.