เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 165,247,137 hits to-date.   This site has seen 165,247,137 hits to-date.   This site has seen 165,247,137 hits to-date.   This site has seen 165,247,137 hits to-date.   This site has seen 165,247,137 hits to-date.   This site has seen 165,247,137 hits to-date.   This site has seen 165,247,137 hits to-date.   This site has seen 165,247,137 hits to-date.   This site has seen 165,247,137 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทต.บางพระ ประชุมแต่งตั้ง คกก.พัฒนาตลาดน้ำห้วยสุครีพ พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเพิ่มรายได้แก่ประชาชนและคณะกรรมการพัฒนาตลาดน้ำเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2563

Image

     ที่  ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระเป็นประธาน แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเพิ่มรายได้แก่ประชาชนและคณะกรรมการพัฒนาตลาดน้ำเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2563 โดยก่อนการประชุม ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับโครงการตลาดน้ำห้วยสุครีพ ที่เทศบาลตำบลบางพระ กำลังก่อสร้างอยู่ รูปแบบต่างๆ ภายในตลาดน้ำ
     จากนั้น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ศึกษาการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ทำให้มีผลกระทบ สภาพเศรษฐกิจของไทยรัฐบาล ต้องแจกจ่ายเงินให้ประชาชนกลุ่มต่างๆทั้งอาชีพอิสระ เกษตรกร ผู้ใช้แรงงานกรณีกำหนดให้ประชาชนทุกคนอยู่กับบ้าน เพื่อชาติ ประกอบกับเทศบาลก็มีนโยบายและแนวทางที่จะเพิ่มรายได้แก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พออยู่พอกินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ โดยมีแนวทางการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน เช่น การพัฒนาตลาดน้ำห้วยสุครีพ การส่งเสริมสินค้า OTOP ชุมชนการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้คนมาร่วมกิจกรรม และนำรายได้เข้าสู่พื้นที่เทศบาลตำบลบางพระ ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจและการเพิ่มรายได้แก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเพิ่มรายได้แก่ประชาชน และคณะกรรมการพัฒนาตลาดน้ำห้วยสุครีพเพื่อการท่องเที่ยว
     โดยคณะกรรมการจะประกอบด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลสถาบันการศึกษา กลุ่มส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกลุ่มภาคประชาสังคมกลุ่มภาคประชาชนอาชีพต่างๆกลุ่มภาคเอกชนกลุ่มผู้นำชุมชนกลุ่มหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลโดยมีอำนาจหน้าที่ กำหนดนโยบายทิศทางและยุทธศาสตร์ การเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ในแผนงานโครงงานที่หน่วยงาน องค์กรภาคประชาชน และกองต่างๆนำเสนอมา  รวมถึงศึกษาวิจัยประเมินผลและแก้ปัญหารายได้ของประชาชน
     ในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาตลาดน้ำห้วยสุครีพเพื่อการท่องเที่ยวประกอบด้วยปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการทุกกอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โดยมีหน้าที่ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดน้ำเพื่อการท่องเที่ยว จัดทำแผนโครงการพัฒนาตลาดน้ำติดตามทบทวนประเมินผลโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเทศบาลตำบลบางพระจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาตลาดน้ำห้วยสุครีพ
     ในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่การจัดทำระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำงาน  ก่อสร้างหลังคาคลุมบันไดทางขึ้นลงห้วยสุครีพ บริเวณชุมชนท่าตาละกษณ์ งานก่อสร้างอาคารศูนย์ OTOP ชุมชน  งานระบบไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ งานอาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำห้วยสุครีพซึ่งคาดว่าทั้งหมดจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 3 และจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และจะสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่และจังหวัดชลบุรีต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 18 มกราคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.