เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,725,207 hits to-date.   This site has seen 167,725,207 hits to-date.   This site has seen 167,725,207 hits to-date.   This site has seen 167,725,207 hits to-date.   This site has seen 167,725,207 hits to-date.   This site has seen 167,725,207 hits to-date.   This site has seen 167,725,207 hits to-date.   This site has seen 167,725,207 hits to-date.   This site has seen 167,725,207 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
'ปรเมศวร์' วางรากฐานเชื่อมโยงเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิ่น พิมพ์

     'ปรเมศวร์' ผช.รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เปิดการประชุมเสวนาวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม

Image

     วันที่ 10 ก.ค.63 ที่ห้องประชุมโรงแรม เดอะ ไซมิส พัทยา จ.ชลบุรี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมเสวนาวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2563 โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาวิชาการในครั้งนี้
     นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า วัฒนธรรมเป็นมรดกร่วมทางสังคมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ การสืบสานและสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องร่วมมือร่วมใจกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
     และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการดำเนินงานวัฒนธรรมของภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น โดยการประสานเชื่อมโยงการดำเนินงานเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีความเข้มแข็ง สามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคุมไทยและสังคมโลก การสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานวัฒนธรรม
     เพราะวัฒนธรรมเป็นของประชาชน ประชาชนคือเจ้าของวัฒนธรรม"เจ้าของ" ย่อมมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของวัฒนธรรม มากกว่าคนที่ไม่ใช่เจ้าของวัฒนธรรม การดำเนินงานวัฒนธรรมจะบรรลุผลได้ดียิ่งต้องให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบดำเนินงานวัฒนธรรมอย่างมีบทบาทสำคัญ
     นางสาวมนัสวีร์ มณีแสง ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสิรมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคและสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เผยด้วยว่า การจัดประชุมเสวนาวิชาการในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้มุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ในรูปแบบเครือข่ายทางวัฒนธรรม โดยมีภาคประชาสังคม และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งเป็นสภาวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง และสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 17 พฤษภาคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.