• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,466,364 hits to-date.  This site has seen 163,466,364 hits to-date.  This site has seen 163,466,364 hits to-date.  This site has seen 163,466,364 hits to-date.  This site has seen 163,466,364 hits to-date.  This site has seen 163,466,364 hits to-date.  This site has seen 163,466,364 hits to-date.  This site has seen 163,466,364 hits to-date.  This site has seen 163,466,364 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทต.บางพระ ส่งเสริมการลดปริมาณขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระจัดโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

Image

     ที่ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรีเชิดชัย คงวัฒนกุล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
     ซึ่งขยะมูลฝอย เป็นมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมทั้ง ทางตรงและทางอ้อม เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันจัดการโดยการลด คัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยเริ่มจากระดับครัวเรือน ขยายออกไปสู่ชุมชน และองค์กรต่างๆ อันจะส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงในภาพรวม ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด
     เทศบาลตำบลบางพระจึงจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดย การคัดแยกขยะ กระบวนการหรือกิจกรรมจัดแบ่งหรือแยกขยะออกเป็นประเภท เพื่อการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยนำหลัก 3Rs มาใช้ คือ Reduce Reuse และ Recycle : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีแกนนำชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 18 กันยายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.