เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 165,350,531 hits to-date.   This site has seen 165,350,531 hits to-date.   This site has seen 165,350,531 hits to-date.   This site has seen 165,350,531 hits to-date.   This site has seen 165,350,531 hits to-date.   This site has seen 165,350,531 hits to-date.   This site has seen 165,350,531 hits to-date.   This site has seen 165,350,531 hits to-date.   This site has seen 165,350,531 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทต.บางพระ จัดฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาอาชีพประมง พิมพ์

     กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาอาชีพประมง

Image

     ที่ ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบางพระนายจงรัก สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาอาชีพประมง
     ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร ตามศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการประมงพัฒนาอาชีพของเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรกรสามารถผลิตสัตว์น้ำเพื่อบริโภคในครัวเรือน อีกทั้งยังได้สนับสนุนให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่บางพระมีประชากรที่ประกอบอาชีพประมงอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นในการได้รับความรู้ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพ และมีความรู้ในเรื่องกฎหมายข้อกำหนดต่างๆในการทำประมงอีกด้วยโดยมีด๊อกเตอร์สมเกียรติ กาญจนาคาร ประมงจังหวัดชลบุรี และนายวันชัย ภูมินทร์ เจ้าพนักงานตรวจท่า กรมเจ้าท่าจังหวัดชลบุรีเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การเดินเรือเพื่อความปลอดภัยในการประกอบอาชีพประมง และกฎหมายเกี่ยวกับการประมง

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 23 มกราคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.