• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,109,537 hits to-date.  This site has seen 163,109,537 hits to-date.  This site has seen 163,109,537 hits to-date.  This site has seen 163,109,537 hits to-date.  This site has seen 163,109,537 hits to-date.  This site has seen 163,109,537 hits to-date.  This site has seen 163,109,537 hits to-date.  This site has seen 163,109,537 hits to-date.  This site has seen 163,109,537 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ราษฎร์รัฐศรีราชาร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก พิมพ์

     อำเภอศรีราชาจัดงานราษฎร์รัฐศรีราชาร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก ร่วมรณรงค์ กำจัดลูกน้ำ ฆ่ายุงลาย 

Image

     ที่ หน้าอาคารศรีราชาประชาคม นายดงพล รุจิธรรมธัช  นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิด งานราษฎร์รัฐศรีราชาร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก ร่วมรณรงค์ กำจัดลูกน้ำ ฆ่ายุงลาย โดยมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ทุกหมู่บ้าน จิตอาสา เข้าร่วมงาน
     ด้วย สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 8 ก.ค.63 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 25,708 ราย เสียชีวิต 15 ราย ซึ่งอำเภอศรีราชา ในปัจจุบันมีการระบาดเกิดขึ้นใน หลายพื้นที่ และพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย และพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม  ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม  ถึง วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 จำนวน 509 ราย  ล้วนเป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคทั้งสิ้น หากไม่มีการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดการระบาดและนำไปสู่การพบผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น อำเภอศรีราชาจึงได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมและรักษาโรคไข้เลือดออกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงซึ่งเป็นฤดูกาลของการระบาดของโรค จึงได้มีการจัดงานราษฎร์รัฐศรีราชาร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคในบ้านเรือน ชุมชน ของตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เน้นการสร้างทีม เครือข่าย จากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม. โรงเรียน วัด และสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอศรีราชา ขับเคลื่อนการทำงานของภาคีเครือข่ายในระดับอำเภอ ระดับตำบลและหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ประชาชนมีความรู้ เกิดความตระหนัก และนำไปปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเอง และชุมชนมีระบบเฝ้าระวังโรคที่ดีและต่อเนื่อง หลังพิธีเปิดได้มีการปล่อยแถวขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย และรถพ่นฝอยละอองยูแอลวี และเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อลงพื้นที่ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
ถัดไป >

Date

พุธ, 05 สิงหาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.