เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,710,570 hits to-date.   This site has seen 167,710,570 hits to-date.   This site has seen 167,710,570 hits to-date.   This site has seen 167,710,570 hits to-date.   This site has seen 167,710,570 hits to-date.   This site has seen 167,710,570 hits to-date.   This site has seen 167,710,570 hits to-date.   This site has seen 167,710,570 hits to-date.   This site has seen 167,710,570 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมผู้ปกครอง รร.ท.บ้านศรีฯ พิมพ์

     โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาประชุมผู้ปกครอง ทุกระดับชั้น เพื่อ ทำความเข้าใจ กฎระเบียบ สิทธิของนักเรียนและมาตรการป้องกันโควิด19

Image

     ที่ ลานอนเกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  นายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายการศึกษา เป็นประธาน เปิดการประชุมพร้อมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล  ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากนั้น นางรัจนา รัตนวารี รักษาผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา มีการชี้แจ้งนโยบายการจัดการศึกษา ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียน สิทธิของนักเรียนที่จะได้รับ และการดำเนินการเรื่องกองทุนเสมอภาค รัฐบาลจะช่วยเงินทุนให้นักเรียน ในช่วงโควิด 19 ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีครูไปเยี่ยมบ้าน และ ประเมิน
     จากนั้น นางจิณารี ชมจินดา  รองผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอน และความประพฤติของนักเรียน เพื่อหาทางแก้ไข ปรับปรุง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในปีการศึกษานี้  โดยทางโรงเรียนได้มีการประเมินเด็ก ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม การจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่ม การใส่หน้ากากอนามัยมาโรงเรียนทุกวัน และ ชี้แจงการจราจรภายในโรงเรียน  นอกจากนี้ได้แนะนำครูประจำชั้น ประจำวิชา แจ้งกำหนดการต่าง ๆ โครงการ กิจกรรมของทางโรงเรียน

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.