เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 165,310,584 hits to-date.   This site has seen 165,310,584 hits to-date.   This site has seen 165,310,584 hits to-date.   This site has seen 165,310,584 hits to-date.   This site has seen 165,310,584 hits to-date.   This site has seen 165,310,584 hits to-date.   This site has seen 165,310,584 hits to-date.   This site has seen 165,310,584 hits to-date.   This site has seen 165,310,584 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พิธีลงนาม MOU โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน Healthcare for EEC พิมพ์

     วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ทางวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน Healthcare for EEC

Image

     เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (EN-TECH) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) และสมาคมโรงเรียนบริบาล (ประเทศไทย) โดย ผศ.ดร.ศุภเสฎฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริม การศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ทางวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน Healthcare for EEC ร่วมกับโรงเรียนบริบาล 33 แห่ง ทั่วประเทศไทย ด้วยตระหนักในภารกิจที่จะให้บริการทางความรู้และพัฒนาการศึกษาของชาติ พัฒนาคนให้มีคุณภาพทัดเทียมกับอารยประเทศ รองรับสังคมผู้สูงอายุ และขยายตัวธุรกิจและสถานพยาบาลของภาคตะวันออกในเขตพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จึงได้บูรณาการการศึกษา ตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการ  เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาธุรกิจสถานพยาบาล และ ใบประกาศนียบัตรทางอาชีพบริบาล  ผู้เรียน นักเรียน นักศึกษา  ให้มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้  มีวุฒิการศึกษา ตามการจัดการศึกษาแนวใหม่  และสอดคล้องกับการพัฒนาคนด้านสาธารณสุขในอนาคตต่อไป.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 20 มกราคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.