เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 165,310,294 hits to-date.   This site has seen 165,310,294 hits to-date.   This site has seen 165,310,294 hits to-date.   This site has seen 165,310,294 hits to-date.   This site has seen 165,310,294 hits to-date.   This site has seen 165,310,294 hits to-date.   This site has seen 165,310,294 hits to-date.   This site has seen 165,310,294 hits to-date.   This site has seen 165,310,294 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทม.ศรีราชา จัดการอบรมโครงการพระราชดำริด้านสมุนไพร พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชา จัดการอบรมโครงการพระราชดำริ ยาสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2563

Image

     ที่โถงชั้นล่าง เทศบาลเมืองศรีราชา นายสราวุธ ศิริชัยเจริญกล รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธาน เปิดการอบรม โครงการพระราชดำริด้านสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยโครงการพระราชดำริด้านสมุนไพร เป็นอีกโครงการหนึ่ง ในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงเล็งเห็น และให้ความสำคัญ ในการดูแลสุขภาพ โดยมุ่งเน้น ระบบสุขภาพแบบพอเพียง ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การบำบัดรักษา ความเจ็บป่วย ด้วยการแพทย์แผนไทย ซึ่งการแพทย์แผนไทย เป็นกรรมวิธี ทางภูมิปัญญา ที่อิงความเป็นธรรมชาติ แล้วสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย อีกทั้งยังเป็นการรักษา ความเจ็บป่วยแบบองค์รวม เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ด้านสุขภาพที่ประชาชนสามารถดูแลป้องกันตัวเอง ได้ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพและการเฝ้าระวังโรคในการบำบัดรักษาโรค ด้วยการแพทย์แผนไทย ได้ใช้วิธีการ หลากหลาย เพื่อให้ได้ผลการรักษา ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เช่นการใช้ธรรมชาติบำบัดการใช้สมุนไพรท้องถิ่นเป็นต้น
     ทั้งนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองศรีราชา ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนารูปแบบการดูแล ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุในชุมชน โดยใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน สามารถดูแล สุขภาพตนเองได้ เพื่อลดการใช้ยา แผนปัจจุบัน และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาล และให้ประชาชน ได้รับการดูแลแบบองค์รวม

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 20 มกราคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.