เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 165,310,704 hits to-date.   This site has seen 165,310,704 hits to-date.   This site has seen 165,310,704 hits to-date.   This site has seen 165,310,704 hits to-date.   This site has seen 165,310,704 hits to-date.   This site has seen 165,310,704 hits to-date.   This site has seen 165,310,704 hits to-date.   This site has seen 165,310,704 hits to-date.   This site has seen 165,310,704 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทต.บางพระ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563 

Image

 

     ที่ ห้องประชุมชั้น 5  เทศบาลตำบลบางพระ นายสมเจตน์ เกตุวัตถา   นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางพระ รายงานผลการดำเนินงาน และแจ้งกิจกรรม/โครงการที่เทศบาลกำลังจะดำเนินการให้ชุมชน ประชาชนได้รับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ โครงการรณรงค์ ป่องกันพิษสุนัขบ้าโครงกาประกวดเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชน ประชาชนเสนอปัญหา และความต้องการ จากปัญหาและความต้องการของชุมชน และประชาชน เทศบาลสามารถจะได้หาแนวทางแก้ปัญหาให้ชุมชนได้อย่างทันท่วงที เป็นการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  อีกทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างเสริมความเข้าใจระหว่างเทศบาลกับชุมชน ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และคณะกรรมการชุม
     และในการประชาคมนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงความคืบหน้าของการก่อสร้างตลาดน้ำห้วยสุครีพ ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของบางพระและจังหวัดชลบุรี และจะเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างดี โดยคาดว่าจะเปิดตัวได้ในช่วงวันลอยกระทงปีนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 20 มกราคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.