เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 165,123,004 hits to-date.   This site has seen 165,123,004 hits to-date.   This site has seen 165,123,004 hits to-date.   This site has seen 165,123,004 hits to-date.   This site has seen 165,123,004 hits to-date.   This site has seen 165,123,004 hits to-date.   This site has seen 165,123,004 hits to-date.   This site has seen 165,123,004 hits to-date.   This site has seen 165,123,004 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทลฉ. มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนแก่เยาวชน ต่อเนื่องปีที่ 7 พิมพ์

     ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนแก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี หวังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาจนสำเร็จถึงระดับปริญญาตรี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

Image

     วันที่ 7 ส.ค.63 ร.ต.อ.ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องโถงนิทรรศการบ้านพักพนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี โดยมีนายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลม   คณะผู้บริหาร พนักงาน  พร้อมผู้นำแต่ละชุมชนและนักศึกษาเข้าร่วม
     ร.ต.อ.ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นโครงการที่กำหนดไว้ตามกรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ได้แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 5123/2554 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อร่วมกำหนดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีภาคประชาชน และหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555
     โครงการดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ เล็งเห็นว่า ความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลัก และแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
     โดยเยาวชนที่ขอรับสนับสนุนทุนการศึกษาต้องเป็นเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี โดยท่าเรือแหลมฉบังสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชน ในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2563 (ปัจจุบัน) มีเยาวชนที่ได้รับทุน จำนวน 87 คน เยาวชนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 26 คน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,839,666.25 บาท
     สำหรับในปีงบประมาณ 2563 ท่าเรือแหลมฉบังจัดมอบทุนการศึกษาวันนี้คือ เทอมการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 24  คน เป็นเงิน 380,300บาท เทอมการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  มีเยาวชนได้รับทุนการศึกษา 35  คน เป็นเงิน 590,500บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่ได้รับในวันนี้จำนวน 970,800 บาท

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 16 มกราคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.