เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 165,311,410 hits to-date.   This site has seen 165,311,410 hits to-date.   This site has seen 165,311,410 hits to-date.   This site has seen 165,311,410 hits to-date.   This site has seen 165,311,410 hits to-date.   This site has seen 165,311,410 hits to-date.   This site has seen 165,311,410 hits to-date.   This site has seen 165,311,410 hits to-date.   This site has seen 165,311,410 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ครบรอบ 10 ปี ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชน พิมพ์

     กลุ่มไทยออยล์จัดกิจกรรม ครบรอบ 10 ปี ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชน ภายใต้งาน  “ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ฯ เพื่อชุมชนของเรา” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนรอบโรงกลั่น 

Image

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายจุมพล ฐาปนะพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์องค์กร คณะผู้บริหารกลุ่มไทยออยล์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  ตัวแทนจากโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประธานคณะกรรมการชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนเข้าร่วมงาน 
     นายจุมพล ฐาปนะพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์องค์กร กล่าวว่า กลุ่มไทยออยล์  มีนโยบายการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมและชุมชนโดยรอบ โดยดำเนินการผ่านโครงการ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา และด้านสุขภาวะ โดยโครงการต่างๆ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ 3 ฝ่าย ประกอบด้วยชุมชนในพื้นที่ องค์กรภาครัฐส่วนท้องถิ่น และกลุ่มบริษัทไทยออยล์ พร้อมทั้งบูรณาการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ร่วมรับผล และร่วมพัฒนา ทั้งนี้กิจกรรมและโครงการต่างๆ นั้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และสังคมมาตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปี
     ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญด้านงานชุมชน โดยเมื่อปี พ.ศ. 2553 กลุ่มไทยออยล์จัดตั้งศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชน ขึ้น บนพื้นที่ 6 ไร่ 1 งาน เพื่อตอบสนองการดูแลสุขภาพของชุมชนในระยะยาว และใช้เป็นศูนย์รวมความร่วมมือและแหล่งเสริมสร้างองค์ความรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายในศูนย์สุขภาพฯ ประกอบด้วย หอพระประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อไทยออยล์  ห้องทันตกรรม 5 ยูนิต ห้องสมุด ลานแอโรบิก เครื่องออกกำลังกายและลู่วิ่ง ซึ่งมีผู้เข้าใช้บริการกว่า 60,000 คนต่อปี
     ในโอกาสครบรอบ 10 ปี กลุ่มไทยออยล์จึงได้จัดงานขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ฯ เพื่อชุมชนของเรา”  เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นโครงการทันตสุขภาพ โครงการเวชศาสตร์ชุมชน  โครงการสร้างเด็กแหลมฉบัง เป็นแชมป์กระโดดเชือก โครงการ English Camp โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และโครงการอื่นๆ ที่จัดขึ้นภายในศูนย์สุขภาพฯ  โดยภายในงานมีกิจกรรมจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้เคยร่วมดำเนินงานกันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศูนย์สุขภาพฯ ทั้งภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายชุมชน รวมทั้งทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมออกบูธกิจกรรม และทุกชุมชนที่ร่วมกันในการจัดตลาดนัดสุขภาพ และหวังว่าเราจะประสานความร่วมมือกัน เป็นอย่างดีเช่นนี้ตลอดไป เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 20 มกราคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.