เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 165,310,776 hits to-date.   This site has seen 165,310,776 hits to-date.   This site has seen 165,310,776 hits to-date.   This site has seen 165,310,776 hits to-date.   This site has seen 165,310,776 hits to-date.   This site has seen 165,310,776 hits to-date.   This site has seen 165,310,776 hits to-date.   This site has seen 165,310,776 hits to-date.   This site has seen 165,310,776 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพระ พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระ ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

Image

     ที่ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระนายสุรพล ชลคุณากร ประธานสภา เป็นประธานในการประชุม สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยในที่ประชุมนายสมเจตน์เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ ได้เสนอญัตติ อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสินค้าสาธารณูปโภค โครงการจัดทำป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในตลาดน้ำห้วยสุครีพ เป็นเงิน 100,000 บาทและโครงการติดตั้งชุดชาร์จมือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเงิน 100,000บาท และโครงการ การทำน้ำตก หรือน้ำพุในตลาดน้ำ ซึ่งเป็นการนำธรรมชาติมาไว้ใกล้ตัวนอกจากความสวยงามเสริมบรรยากาศแล้วยังทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกสดชื่นเย็นสบายผ่อนคลายจากความตึงเครียด รวมทั้ง เป็นการช่วยบำบัดน้ำเสียในคลองห้วยสุครีพอีกด้วย และเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาท่องเที่ยวตลาดน้ำห้วยสุครีพ ของเทศบาลตำบลบางพระจึงได้ขออนุมัติ จัดทำโครงการ ติดตั้ง ระบบน้ำพุและชุดราวประดับพร้อมอุปกรณ์เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในตลาดน้ำของเทศบาลตำบลบางพระต่อไป ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบในญัตติดังกล่าว

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 20 มกราคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.