เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 165,119,906 hits to-date.   This site has seen 165,119,906 hits to-date.   This site has seen 165,119,906 hits to-date.   This site has seen 165,119,906 hits to-date.   This site has seen 165,119,906 hits to-date.   This site has seen 165,119,906 hits to-date.   This site has seen 165,119,906 hits to-date.   This site has seen 165,119,906 hits to-date.   This site has seen 165,119,906 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
“วิกฤติพลังงานกับรางวัลการจัดการพลังงานในปัจจุบัน” พิมพ์

     โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดการอบรม เรื่อง “วิกฤติพลังงานกับรางวัลการจัดการพลังงานและแนวโน้มการอนุรักษ์พลังงานในปัจจุบัน”

Image
พลังงาน ลง 15% พัฒนาให้โรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานของท้องถิ่นโดยมีอาจารย์วรพจน์ ช่างหล่อ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยบริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัดมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

     ที่ห้อง ประชุม สุทัศน์แอนนา อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้มีการจัดอบรม “วิกฤติพลังงานกับรางวัลการจัดการพลังงานและแนวโน้มการอนุรักษ์พลังงานในปัจจุบัน โดยแบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน ได้ดำเนินการจัดอบรม รุ่นที่ 3 และ 4  หลังสถานการณ์ COVID-19 ที่แพร่ระบาด คลี่คลายลงโดยการอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ความคิด ในการประหยัดพลังงาน และสามารถนำความรู้ไปดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงาน ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบที่มาและความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน
     ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีนโยบายอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเริ่มต้น ที่ผู้นำของทุกหน่วยงาน ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ร่วมใจกันขับเคลื่อนให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร มุ่งเน้นการปฏิบัติตามระบบ การจัดการพลังงานของกระทรวงพลังงานและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม กำหนดเป้าหมายลดการใช้

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 16 มกราคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.