เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 165,310,608 hits to-date.   This site has seen 165,310,608 hits to-date.   This site has seen 165,310,608 hits to-date.   This site has seen 165,310,608 hits to-date.   This site has seen 165,310,608 hits to-date.   This site has seen 165,310,608 hits to-date.   This site has seen 165,310,608 hits to-date.   This site has seen 165,310,608 hits to-date.   This site has seen 165,310,608 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รพ.สมเด็จฯ ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พิมพ์

     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางการศึกษา

Image

     ที่  ห้องประชุม 101 อาคารเกษตร สนิทวงศ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางการศึกษา  โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมเกียรติ บวรเสรีผไท รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และ  นายสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมเป็นประธานพิธีการลงนาม   ในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และ บุคคลสำคัญทั้งสองฝ่ายให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน
     สำหรับการร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อมุ่งสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม อาทิ ด้านการแพทย์ การบริการสุขภาพ การบริการสังคม การสุขาภิบาล การโภชนาการ เป็นต้น  อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายทางการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยยกระดับองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ   ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติอย่างบูรณาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย นวัตกรรม พัฒนาบุคลากร อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย รวมถึงขยายโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ที่กว้างขวางและหลากหลายให้กับนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มุ่งสร้างบัณฑิตมืออาชีพด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work-based Education ให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการ    ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติจริง การฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ    พร้อมทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา และพร้อมเป็นทรัพยากรบุคคลที่ตอบโจทย์กับความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนสร้างคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 20 มกราคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.