• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,467,023 hits to-date.  This site has seen 163,467,023 hits to-date.  This site has seen 163,467,023 hits to-date.  This site has seen 163,467,023 hits to-date.  This site has seen 163,467,023 hits to-date.  This site has seen 163,467,023 hits to-date.  This site has seen 163,467,023 hits to-date.  This site has seen 163,467,023 hits to-date.  This site has seen 163,467,023 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ราชมงคลตะวันออก อบรมบัณฑิตการบินเพื่อพัฒนามาตรฐานระดับสากล พิมพ์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปช อินดัสทรีส์ จำกัด จัดการอบรม โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลากรด้านการบินให้ได้รับมาตรฐานในระดับสากล

Image

     วันนี้ ( 31 ส.คง ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ร่วมกับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปช อินดัสทรีส์ จำกัด จัดการอบรม Up – skill/Re – skill ขึ้น ในโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลากรด้านการบินให้ได้รับมาตรฐานในระดับสากล โดยใช้มาตรฐานองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) เป็นใบรับรองการอบรมเพื่อให้เป็นที่ต้องการ และตรงตามมาตรฐานการบินในอุตสาหกรรมการบิน และเป็นการตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ของประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยดร.คุณานันท์  สุขพาสน์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ  ห้องประชุม อาคารสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
     สำหรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษาในปัจจุบันมีทักษะและสมรถนะในการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานสากลตอบโจทย์สถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์   รวมทั้งให้ผู้ที่ทำงานอยู่แล้ว หรือต้องการเปลี่ยนสมรถนะที่มีอยู่เดิมไปสู่สมรถนะที่ตอบโจทย์กำลังคนเร่งด่วนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ และเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอีอีซี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม จำนวน  250 คน ฝึกอบรมจำนวน 285 ชั่วโมง ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี 60 ชั่วโมง  และภาคปฏิบัติ 225 ชั่วโมง  รวมระยะเวลาอบรม  19 วัน ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก  และผู้เข้ารับการอบรมที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่ EASA กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรจาก EASA ด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 18 กันยายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.