• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,465,946 hits to-date.  This site has seen 163,465,946 hits to-date.  This site has seen 163,465,946 hits to-date.  This site has seen 163,465,946 hits to-date.  This site has seen 163,465,946 hits to-date.  This site has seen 163,465,946 hits to-date.  This site has seen 163,465,946 hits to-date.  This site has seen 163,465,946 hits to-date.  This site has seen 163,465,946 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทต.บางพระ จัดอบรมหลักสูตรเมืองปลอดภัย พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเมืองปลอดภัย ประจำปี 2563

Image

     ที่  ห้องประชุมศูนย์ยาวขนเทศบาลตำบลบางพระ นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเมืองปลอดภัย ประจำปี 2563 เนื่องจากเทศบาลตำบลบางพระ ได้มีการสร้างเมืองปลอดภัย 6 มิติติจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาปรับปรุงงานบริการประชาชนด้านความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น และต้องการขยายผลการดำเนินงานรวมทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเมือง
ปลอดภัย 6 มิติดิจิทัล เพื่อประโยชน์ของประชาชน หน่วยงาน องค์กรอื่น ๆ ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการเชิงพัฒนา โดยใช้วิธีการฝีกอบรมให้ความรู้ ทั้งด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย 6 มิติดิจิทัล แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม เพื่อจัดระเบียบสังคมด้านความปลอดภัย ฝึกทักษะประชาชนและหน่วยงานในสังคม ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการป้องกันและระงับอัคคีภัยด้วยตนเอง
     ซึ่งในปัจจุบันเทศบาล ได้นำนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นแสดงจุดติดตั้งถังดับเพลิงทางมือถือมาใช้งาน ณ สถานีดับเพลิง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยในชุมชนด้วยตนเอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้การดำเนินการป้องก้นเพื่อมีให้เกิดเพลิงไหม้ หรือการจัดการระงับเหตุในเบื้องต้นได้ทันท่วงที เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงไหม้ลุกลามอีกด้วย
     จากนั้นได้มีการฝึกปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้นและการทดสอบใช้แอพค้นหาถังดับเพลิง รวมถึงการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ที่มีการแจ้งเข้ามาทางแอปพลิเคชั่นที่ได้จัดทำขึ้น โดยมีนายพงษ์พัฒน์ สิงห์ศรี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระและ นายเสรี เกิดทอง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองศรีราชา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 18 กันยายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.