• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,466,165 hits to-date.  This site has seen 163,466,165 hits to-date.  This site has seen 163,466,165 hits to-date.  This site has seen 163,466,165 hits to-date.  This site has seen 163,466,165 hits to-date.  This site has seen 163,466,165 hits to-date.  This site has seen 163,466,165 hits to-date.  This site has seen 163,466,165 hits to-date.  This site has seen 163,466,165 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เหล่ากาชาดชลบุรีมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ร.10 พิมพ์

     เหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน และเยาวชน ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Image

     ที่ อาคารศรีราชาศรีราชาประชาคมหลังเล็ก นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธาน โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และเยาวชนผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยมีนายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ โดยมีนักเรียน และเยาวชนผู้ยากไร้ ในเขตอำเภอศรีราชา เข้ารับทุนจำนวน 15 โรงเรียน จำนวน 40 ทุน แบ่งออกเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาทระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 ทุน คนละ 3,000 บาทระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 10 ทุนทุนละ 4,000 บาท และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน 10 ทุนทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท โดยมีวัตถุประสงค์ของการมอบทุนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กได้เยาวชน ที่มีฐานะยากจนแต่มีความประพฤติดี กตัญญูกตเวที มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีกำลังใจในการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นพลังทางสังคมต่อไปในอนาคต

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 18 กันยายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.