• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,465,874 hits to-date.  This site has seen 163,465,874 hits to-date.  This site has seen 163,465,874 hits to-date.  This site has seen 163,465,874 hits to-date.  This site has seen 163,465,874 hits to-date.  This site has seen 163,465,874 hits to-date.  This site has seen 163,465,874 hits to-date.  This site has seen 163,465,874 hits to-date.  This site has seen 163,465,874 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทม.ศรีราชา งดแสดงตนเพื่อยืนยันการรับเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบ64 พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชาประชาสัมพันธ์เรื่อง งดแสดงตน เพื่อยืนยันการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Image

     นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เปิดเผยว่า จากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ตรวจสอบสถานะการมีชีวิตและการย้ายภูมิลำเนาสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร โดยแจ้งว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่รับเงินเบี้ยยังชีพจากเทศบาลเมืองศรีราชา ไม่ต้องมารายงานตัวที่เทศบาลเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยให้เทศบาลตรวจสอบสถานะการมีชีวิตและการย้ายภูมิลำเนาจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรแทน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงลดความแออัดของสถานที่เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกด้วย

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 18 กันยายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.