• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,466,486 hits to-date.  This site has seen 163,466,486 hits to-date.  This site has seen 163,466,486 hits to-date.  This site has seen 163,466,486 hits to-date.  This site has seen 163,466,486 hits to-date.  This site has seen 163,466,486 hits to-date.  This site has seen 163,466,486 hits to-date.  This site has seen 163,466,486 hits to-date.  This site has seen 163,466,486 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รร.ท.บ้านศรีฯ จัด โครงการปกป้องเทิดทูน ชาติ ศาสนา กษัตริย์ พิมพ์

     โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดอบรม โครงการปกป้องเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

Image

 

     ที่ ศูนย์การเรียนรู้ประดู่แดงโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  นายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการปกป้องเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมี นางรัจนา รัตนวารี รักษาการ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เป็นผู้กล่าวรายงาน
     โดยโครงการปกป้องเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นโครงการที่ดีสำหรับเยาวชนไทยทุกคน และนับได้ว่าเป็นโครงการที่ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีจิตสำนึกมีความรักสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน  และเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ร่วมกันธำรงรักษาให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต  จึงเป็นหน้าที่สำคัญของโรงเรียนที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีความรักและเทิดทูนสถาบันของกษัตริย์  นอกจากนั้นยังมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ  ประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ  จึงได้ยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ  เพื่อกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย  ซึ่งในการจัดอบรม ครั้งนี้ พลตรีวรวุฒิ   มีแสงทอง รองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. สวนรื่นฤดี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 18 กันยายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.