• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,466,678 hits to-date.  This site has seen 163,466,678 hits to-date.  This site has seen 163,466,678 hits to-date.  This site has seen 163,466,678 hits to-date.  This site has seen 163,466,678 hits to-date.  This site has seen 163,466,678 hits to-date.  This site has seen 163,466,678 hits to-date.  This site has seen 163,466,678 hits to-date.  This site has seen 163,466,678 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เปิดแนวคิดปักหมุดยุทธศาสตร์ "พลาสต์พืชแลนด์” สวน ศก.ดิ่งเหว พิมพ์

     เปิดแนวคิดการปักหมุดยุทธศาสตร์จัดตั้ง "พลาสต์พืชแลนด์” กลางชุมชนริมทะเล ป่าชายเลนผืนสุดท้ายของเมืองพัทยา ประธานรับบิชคอมเตรียมหารือความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มพัทยาฟ้าสดใส เนรมิตพื้นที่เพื่อเป็นเวทีแสดงออกการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร สวนกระแสเศรษฐกิจที่กำลังซบเซาเพราะผลพวงโควิด-19

Image

     น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนวัดช่องลม โดยการลดปริมาณขยะในชุมชน ที่ต้องการจะนำเอาพลาสต์พืช มาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก ที่ทำจากพืช 100% สามารถย่อยสลายได้เองภายในระยะเวลา 3-6 เดือน เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีส่วนขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
     ทั้งนี้ ได้มีแนวคิดร่วมกับ น.ส.ทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล หัวหน้ากลุ่มพัทยาฟ้าสดใส คนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญและจริงจังด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมและผลักดันให้ชุมชนประมงพื้นบ้านเก่าแก่ ซึ่งเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่มีป่าชายเลนผืนสุดท้ายของเมืองพัทยา ได้เป็นชุมชนหลักในการขับเคลื่อนและสร้างความยั่งยืนเรื่องการจัดการขยะในเมืองท่องเที่ยว นำร่องเป็นพื้นที่บริหารจัดการสีเขียวอย่างจริงจัง
     ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เผยต่อถึงแนวคิดปักหมุดยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมว่า บริเวณพื้นที่ว่างภายในชุมชนวัดช่องลมเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมจะจัดสรรให้เป็น "พลาสต์พืชแลนด์" ที่มีการแบ่งโซนเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องป่าชายเลนธรรมชาติ พื้นที่บ่อน้ำสาธารณะเก่าแก่ พื้นที่ให้ความรู้และจัดแสดงผลิตภัณฑ์พลาสต์พืช พื้นที่จัดแสดงในกลุ่มวัชพืชเงินล้านสร้างรายได้ให้ครัวเรือน และพื้นที่พักผ่อนเพื่อการท่องเที่ยว รวมถึงร้านค้าร้านอาหารของชาวบ้านในชุมชน
     โดยได้มีการหารือและพูดคุยถึงความร่วมมือระหว่างหัวหน้ากลุ่มพัทยาฟ้าสดใสและองค์กรสื่อสารด้านการขยะ เนื่องด้วยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ในความดูแล จึงต้องการจะส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน และในอนาคตอาจต่อยอดไปในเชิงธุรกิจที่สามารถแบ่งปันท้องถิ่น สร้างงาน สร้างอาชีพ ที่ยั่งยืนให้ชาวบ้านและรับการจัดการด้านการขยะอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนต่อไปด้วย ซึ่งแนวคิดดังกล่าวถือได้ว่าจะเป็นการนำร่องปักหมุดยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนแบบครบวงจรต่อไปด้วยเช่นกัน

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 18 กันยายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.