เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,880,640 hits to-date.   This site has seen 163,880,640 hits to-date.   This site has seen 163,880,640 hits to-date.   This site has seen 163,880,640 hits to-date.   This site has seen 163,880,640 hits to-date.   This site has seen 163,880,640 hits to-date.   This site has seen 163,880,640 hits to-date.   This site has seen 163,880,640 hits to-date.   This site has seen 163,880,640 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก พิมพ์

     กรมการปกครอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจัดการอบรม การเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบาย เขตวัฒนา พิเศษภาคตะวันออก

Image

     ที่ ศาลาประชาคมหลังเล็ก อำเภอศรีราชา นายดงพล  รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสร้างการรับรู้ของประชาชน ในพื้นที่ต่อนโยบาย เขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก สืบเนื่องมาจากกรมการปกครองร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ นโยบาย เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกกำหนดดำเนินการสร้างความรับรู้ และความเข้าใจอันดีของประชาชน ในพื้นที่อำเภอตำบล และหมู่บ้าน ต่อนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับรู้ ข้อมูลที่ถูกต้อง และมีความเข้าใจ ต่อการพัฒนาตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน ดังนั้น อำเภอศรีราชาจึงได้จัดทำกิจกรรมการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ต่อนโยบายเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรฝ่ายปกครองในอำเภอศรีราชาสำหรับการขับเคลื่อนการเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจอันดี ของประชาชนในพื้นที่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านต่อไปซึ่งกิจกรรม การฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายเสวนา รายการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเพื่อเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการสร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ต่อนโยบาย eec โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 30 ตุลาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.