เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,725,258 hits to-date.   This site has seen 167,725,258 hits to-date.   This site has seen 167,725,258 hits to-date.   This site has seen 167,725,258 hits to-date.   This site has seen 167,725,258 hits to-date.   This site has seen 167,725,258 hits to-date.   This site has seen 167,725,258 hits to-date.   This site has seen 167,725,258 hits to-date.   This site has seen 167,725,258 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
หารือความร่วมมือสร้างสำนึกรัก สวล.ควบคู่การศึกษา พิมพ์

     รับบิชคอมหารือความร่วมมือคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาพัทยา ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณขยะพลาสติกในสถานศึกษา โดยเริ่มต้นที่ตัวนักเรียน

Image

     น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communicaation เปิดเผยว่า หลังจากจากที่ได้เดินทางไปให้ความรู้ด้านการจัดการขยะกับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาพัทยา โดยมีการนำเสนอผลการทำงานขององค์กรฯ ในความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนในสังคม ในการร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเอาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกมาสอดแทรกเพื่อจุดประกายแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการลดปริมาณขยะของเด็กนักเรียนไปแล้วนั้น
     ทั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาพัทยา โดย นางปราณี เรียนรู้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา น.ส.ทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา ได้เปิดห้องประชุมพูดคุยหารือร่วมกับประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ เกี่ยวกับกิจกรรมพบปะพูดคุยกับเด็กนักเรียนซึ่งพบว่าได้ให้ความสนใจในการนำเสนอวิดีทัศน์ผลการทำงานในกิจกรรมรักษ์โลกที่ทางองค์กรฯ ได้ดำเนินการมาตลอด 3 ปี ที่สำคัญคือสามารถสร้างความสนใจในการรับรู้ข้อมูลของพลาสต์พืช ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่ทำจากพืช 100% สามารถย่อยสลายเองได้ในเวลา 3-6 เดือน ที่ผ่านการดัดแปลงพร้อมใช้สำหรับใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม
     น.ส.สุภาดา ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ กล่าวว่า เด็กนักเรียนดูมีความสนใจต่อการนำเสนอข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหากมีการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนผ่านการเรียนการสอน ที่สำคัญสามารถทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจบทบาทและความสามารถของตัวเองในการลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือขยะพลาสติก โดยเริ่มจากตัวเองก่อน จากนั้นมาปรับใช้ในครอบครัว โดยมีสถานศึกษาหรือโรงเรียนคอยจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกระตุ้นการตื่นรู้ให้นักเรียนได้มีโอกาสนำเสนอแนวความคิด กิจกรรม โครงการหรือโครงงานต่าง ๆ ผ่านรูปแบบทางการศึกษาในการลดปริมาณขยะในโรงเรียน
     นางปราณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา เผยว่า เป็นเรื่องที่ดีหากเด็กนักเรียนจะได้สร้างองค์รู้และจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทำให้เด็กเกิดการต่อยอดและสร้างแนวคิดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปได้ ซึ่งควรมีการแนะแนวความรู้ผ่านกิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคุณครูจะเป็นผู้เชื่อมระหว่างข้อมูลไปสู่นักเรียน ซึ่งเห็นดีด้วยที่จะมีความร่วมมือในการส่งเสริมเรื่องในควบคู่ไปกับการเรียนการสอน
     ด้าน น.ส.ทิฐิพันธ์ ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาพัทยา กล่าวด้วยว่า ทางโรงเรียนยินดีที่จะเปิดพื้นที่ให้องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เข้ามาจัดกิจกรรมหรือออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับพลาสต์พืชได้ตามแต่สะดวก หลังจากทราบว่าเด็กนักเรียนให้ความสนใจและเกิดความเข้าในใจเบื้องต้นว่าขยะนั้นสามารถทำให้มีประโยชน์ได้ ซึ่งหากจะเกิดความร่วมมือในการให้คณะครูได้จัดโครงงานหรือโครงการสำหรับนักเรียนให้เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่ทำมาจากพืชได้ก็ยินดีจะสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมเช่นกัน

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 17 พฤษภาคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.