เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 165,246,174 hits to-date.   This site has seen 165,246,174 hits to-date.   This site has seen 165,246,174 hits to-date.   This site has seen 165,246,174 hits to-date.   This site has seen 165,246,174 hits to-date.   This site has seen 165,246,174 hits to-date.   This site has seen 165,246,174 hits to-date.   This site has seen 165,246,174 hits to-date.   This site has seen 165,246,174 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นร่างผังเมืองรวมเมืองศรีราชา พิมพ์

     กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมเมืองศรีราชา

Image

     ที่ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ  นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมเมืองศรีราชาซึ่งจัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และบริษัทที่ปรึกษา
     โดยการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชุมกลุ่มย่อยต่อเนื่องจากการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นด้านศักยภาพปัญหา รวมถึงความต้องการของประชาชนและหน่วยงานต่างๆและผู้ประกอบการ มาจัดทำร่างผังเมืองรวมเมืองศรีราชา  จังหวัดชลบุรี รวมถึงนำเสนอแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและองค์ประกอบของร่างผังเมืองรวมเมืองศรีราชาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมให้กับประชาชนหน่วยงานต่างๆรวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่และรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมเมืองศรีราชาและความต้องการของประชาชนและหน่วยงานต่างๆรวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อนำมาประกอบการปรับปรุงร่างผังเมืองรวมให้มีความเหมาะสมกับบริบท ของพื้นที่มากที่สุดก่อนที่จะมีการประชุมประชาชนตามกฎหมายหรือปิดประกาศ 15 วัน ในลำดับต่อไป
     โดยในครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรพัฒนาเอกชนสถาบันการศึกษาผู้แทนท้องถิ่นและผู้นำกลุ่มอาชีพตลอดจนประชาชนทั่วไปซึ่งมีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 18 มกราคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.