เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 165,246,414 hits to-date.   This site has seen 165,246,414 hits to-date.   This site has seen 165,246,414 hits to-date.   This site has seen 165,246,414 hits to-date.   This site has seen 165,246,414 hits to-date.   This site has seen 165,246,414 hits to-date.   This site has seen 165,246,414 hits to-date.   This site has seen 165,246,414 hits to-date.   This site has seen 165,246,414 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พิธีลงนามข้อตกลง โครงการ Smart Chonburi พิมพ์

     มทร.ตะวันออกจับมือลงนามความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี   “โครงการ  Smart Chonburi  เมืองอัจฉริยะ การศึกษาดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี” 

Image

      โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษ์ชัย ฟูประทีปศิริ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในครั้งนี้   กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นำโดย นายวิทยา คุณปลื้ม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งได้เชิญหน่วยงาน องค์การบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน จับมือลงนามความร่วมมือ MOU “โครงการ  Smart Chonburi  เมืองอัจฉริยะ การศึกษาดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี”  วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี
      การนำร่องในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและงานวิจัยต่างๆ  เช่น ด้านปัญญาประดิษฐ์ ด้านเกษตร ประมง ปศุสัตว์  และการแปรรูปผลผลิต ด้านพลังงานทางเลือก ด้านคมนาคม การจราจรและการขนส่ง ด้านการแพทย์และการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ด้านการมีส่วนร่วม และการรับรู้ข่าวสารของประชาชน และด้านการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนและหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงจัดให้มีเวทีการแข่งขันผลงานในระดับภูมิภาค และระดับชาติ ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมลงนามในครั้งนี้ร่วมทั้งสิ้น13 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) ,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  ,สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ,สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ,สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย  ,สมาคมสมองกลฝังตัวไทย  ,สมาคมเมกเกอร์ประเทศไทย ,วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค),มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 18 มกราคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.