เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 165,246,366 hits to-date.   This site has seen 165,246,366 hits to-date.   This site has seen 165,246,366 hits to-date.   This site has seen 165,246,366 hits to-date.   This site has seen 165,246,366 hits to-date.   This site has seen 165,246,366 hits to-date.   This site has seen 165,246,366 hits to-date.   This site has seen 165,246,366 hits to-date.   This site has seen 165,246,366 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รมต.คมนาคม เปิด MOT 2020 Move On Together พิมพ์

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดโครงการ MOT 2020 Move On Together

Image

     วันที่ 9 ต.ค.63 ที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะเวลา 20 ปี และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อ “MOT 2020 Move On Together” คมนาคมเคียงข้างคนไทย ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤติ COVID – 19 โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
     นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดทางภาคตะวันออก มีการปกครองแบ่งออกเป็น 11 อำเภอ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งตั้งอยู่ โดยมีเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ คือ เมืองพัทยา นอกจากด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกอย่างมาก ทั้งในด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ มีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายพันโรง ในการนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0
     นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น รัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเร่งหามาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบและฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจซึ่งหดตัวลงให้กลับมาขยายตัวซึ่งบวกขึ้น แต่ในขณะเดี่ยวกัน ยังคุมมาตรการป้องกันและการเว้นระยะทาง (Social Distancing) ไว้เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนซึ่งกระทรวงคมนาคม เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเดินหน้าทางเศรษฐกิจ มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลด้านการคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง ซึ่งตั้งแต่ที่เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่ากรทะรวงคมนาคมได้ยึดหลักบริหารงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตามที่พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการไว้มาโดยตลอด พร้อมกับการผสมผสานเพิ่มเติมนโยบายที่เน้นสนองตอบความต้องการของประชาชนภายใต้สถานการณ์สังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย
     สำหรับการจัดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้ในครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน โดยภาพในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การเสวนา หัวข้อ “คมนาคมเคียงข้างคนไทย ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤติ COVID - 19” โดยได้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหอการค้า นำเสนอมุมองในฐานะภาครัฐ ที่ช่วยผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม เพื่อกระตุ้นจ้างงาน กระจายรายได้ ควบคู่ไปกับการปรับบริการระบบขนส่งสาธารณะสู่ “New Normal” มุมมองของธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่ รวมถึงข้อเสนอแนะหรือความต้องการของภาคการท่องเที่ยว การปรับตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวและความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจการเพิ่มโอกาสทางการค้าด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคตลอดจนความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงครอบคลุมทุกโครงข่าย อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและการค้าได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 18 มกราคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.