เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 165,310,558 hits to-date.   This site has seen 165,310,558 hits to-date.   This site has seen 165,310,558 hits to-date.   This site has seen 165,310,558 hits to-date.   This site has seen 165,310,558 hits to-date.   This site has seen 165,310,558 hits to-date.   This site has seen 165,310,558 hits to-date.   This site has seen 165,310,558 hits to-date.   This site has seen 165,310,558 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ รร.ท.บ้านศรีฯ พิมพ์

     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา

Image

     ที่   อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานเปิดอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา โดยมีนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ในนามเทศบาลเมืองศรีราชา ตลอดจนผู้มีเกียรติ  คณะกรรมการสถานศึกษา  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา รวมถึงนักเรียน เข้าร่วมงาน โดยโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  ได้รับงบประมาณอุดหนุน  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ดังนี้ ปีงบประมาณ 2552
 - โครงการก่อสร้างโรงอาหารและเรือนนอนชั้นอนุบาล  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  3,853,000.-บาท
(สามล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ปีงบประมาณ 2557
- โครงการปรับปรุงวงดุริยางค์  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จำนวน 1,000,000.- บาท / (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
- โครงการก่อสร้างห้องสมุด โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จำนวน 3,000,000.- บาท / (สามล้านบาทถ้วน)
และในปีงบประมาณ 2562
     โครงการก่อสร้าง  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก ชั้นเดียว     มีขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร  ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวนเงินที่ได้รับ 3,072,000.- บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
     ซึ่งโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แก่ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา  เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้สถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 20 มกราคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.