เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 165,310,006 hits to-date.   This site has seen 165,310,006 hits to-date.   This site has seen 165,310,006 hits to-date.   This site has seen 165,310,006 hits to-date.   This site has seen 165,310,006 hits to-date.   This site has seen 165,310,006 hits to-date.   This site has seen 165,310,006 hits to-date.   This site has seen 165,310,006 hits to-date.   This site has seen 165,310,006 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทต.บางพระ จัดโครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและน้ำในชุมชน พิมพ์

     กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและน้ำในชุมชน

Image

     ที่  ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและน้ำในชุมชน โดยได้มีการให้ความรู้เรื่องหลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร , หลักสุขาภิบาลส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร , กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร , การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสุขภาพแทนการใช้โฟม
     เนื่องด้วยปัจจุบันประชาชนให้ความสำคัญในการดูแล รักษาสุขภาพเป็นอย่างมาก อาหารถือเป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ฉะนั้นคุณภาพของอาหารจึงถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญในทุกๆ กระบวนการ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐาน ใส่ใจรายละเอียด ความสะอาดในทุกๆขั้นตอน เพื่อให้ผู้บริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัย และ ยังเป็นการพัฒนายกระดับร้านอาหารสู่มาตรฐานต่อไป โดยมี นางสาวนฤมล เจริญศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดล่างบางพระ มาบรรยาย ให้ความรู้ เรื่อง มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการสุขนิสัยที่ดีสำหรับผู้สัมผัสอาหารอันตรายจากสารปนเปื้อนในอาหารโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย ที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตำบลบางพระจำนวน 150 คน เข้าร่วม อบรมในครั้งนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 20 มกราคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.