• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 168,089,586 hits to-date.  This site has seen 168,089,586 hits to-date.  This site has seen 168,089,586 hits to-date.  This site has seen 168,089,586 hits to-date.  This site has seen 168,089,586 hits to-date.  This site has seen 168,089,586 hits to-date.  This site has seen 168,089,586 hits to-date.  This site has seen 168,089,586 hits to-date.  This site has seen 168,089,586 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รับบิชคอมเล็งจัดซื้อขยะจากธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลม พิมพ์

     องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เล็งปรับรูปแบบกิจกรรมเพิ่มออร่าให้ชุมชนวัดช่องลมในหลากหลายมิติ เตรียมจัดซื้อขยะจากธนาคารขยะรีไซเคิ้ลของชุมชนไว้จัดกิจกรรมกระตุ้นต่อมสำนึกรักษ์ธรรมชาติตามความเหมาะสม

Image

     น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ให้ข้อมูลว่า ตามที่องค์กรได้เปลี่ยนการจัดกิจกรรมเพิ่มออร่าให้เมืองพัทยามาสู่กิจกรรมเพิ่มออร่าให้ชุมชนวัดช่องลมเทนนั้น ที่ผ่านมาได้จัดกงานผ่านกิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาดร่วมกับชุมชน แต่เนื่องด้วยด้วยภาระหน้าที่ ๆ มีอยู่เป็นจำนวนมาก อาจทำให้เวลาคลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกัน จึงต้องการปรับรูปแบบกิจกรรมให้นอกเหนือกว่าการเก็บขยะรักษาความสะอาดเพื่อเพิ่มมิติการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม  
     ทั้งนี้ ทางองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication หวังเป็นอย่างยิ่งในทุกรายละเอียดของกิจกรรมต้องเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีแนวคิดปรับรูปแบบเป็นการช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อขยะรีไซเคิ้ลจากธนาคารขยะรีไซเคิ้ลของชุมชนวัดช่องลม เพื่อเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่นักเรียนนำมาตกแต่งเป็นประติมากรรมเพื่อสะท้อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม
     อย่างไรก็ตาม องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication จะพิจารณาปรับรูปแบบการทำงานอย่างเหมาะสม เพื่อลดเวลาการทำงานพัฒนาชุมชนประมงท้องถิ่นเก่าแก่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนผืนสุดท้ายของเมืองพัทยาด้วยความเหมาะสมในภาพรวม เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยของชุมชนอย่างเกิดศักยภาพสูงสุด ผ่านรูปแบบของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามลำดับต่อไปด้วย

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.