เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 166,507,316 hits to-date.   This site has seen 166,507,316 hits to-date.   This site has seen 166,507,316 hits to-date.   This site has seen 166,507,316 hits to-date.   This site has seen 166,507,316 hits to-date.   This site has seen 166,507,316 hits to-date.   This site has seen 166,507,316 hits to-date.   This site has seen 166,507,316 hits to-date.   This site has seen 166,507,316 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
มทร. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พิมพ์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2563

Image

     วันที่ 21 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ตำบลท่าเทววงษ์  อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
     โดยเมื่อเวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  โดยมี ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ  ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดร.อภิชาติ  ทองอยู่ ประธานคณะทำงาน EEC-HDC ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์  ผลภักดี รองอธิการบดี ดร.จตุพร  อรุณกมลศรี รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย  อัจริยะเมธากร   รองอธิการบดี
     รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรวุฒิ  ฤกษ์อำนวยโชค คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ดร.กฤษฎา  อนันต์กาล ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์  โซ่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี นายฆณการณ์ ภัณณิพงส์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ และประชาชนใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี รวมยอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งสิ้น  1,255,694.94 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบสี่สตางค์)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
ถัดไป >

Date

ศุกร์, 05 มีนาคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.