เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 164,114,556 hits to-date.   This site has seen 164,114,556 hits to-date.   This site has seen 164,114,556 hits to-date.   This site has seen 164,114,556 hits to-date.   This site has seen 164,114,556 hits to-date.   This site has seen 164,114,556 hits to-date.   This site has seen 164,114,556 hits to-date.   This site has seen 164,114,556 hits to-date.   This site has seen 164,114,556 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ปตท. ลงพื้นที่ ย้ำความปลอดภัยตลอดแนวท่อส่งก๊าซฯ พิมพ์

     คณะกรรมการ ปตท. ลงพื้นที่ กำกับแนวทางการตรวจหาสาเหตุ เน้นย้ำความปลอดภัยตลอดแนวท่อส่งก๊าซฯ

Image

 

     วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) - คณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นำโดย ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน พร้อมผู้บริหาร ปตท. ลงพื้นที่เกิดเหตุก๊าซธรรมชาติรั่ว อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพื่อกำกับแนวทางการตรวจหาสาเหตุ เน้นย้ำความปลอดภัย พร้อมยกระดับมาตรฐานวิศวกรรม ป้องกันความเสี่ยงในอนาคต โดยได้ให้คำแนะนำและกำชับการปฏิบัติตามมาตรการบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซฯ ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล การตรวจสอบกรณีมีบุคคลที่สามเข้ามากระทำการใด ๆ ในพื้นที่ที่มีแนวท่อส่งก๊าซฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ดีที่สุด
     ในด้านการดูแลและฟื้นฟูจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่ม ปตท. ได้ระดมพนักงานร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากเหตุท่อก๊าซฯ รั่ว อย่างต่อเนื่อง อาทิ การเข้าทำความสะอาดพื้นที่ การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนและอาคารสถานที่ของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งระบบไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัย การจัดตั้ง “โรงครัวพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท.” ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง การจัดกิจกรรม “พี่ Godji พบน้อง” เพื่อบรรเทาผลกระทบทางจิตใจแก่นักเรียนในโรงเรียนที่ประสบเหตุในพื้นที่ และการจัดหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาล นับเป็นการร่วมแรงร่วมใจผนึกกำลังช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
     ทั้งนี้ การตรวจสอบหาสาเหตุนั้น ปตท. เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดย ปตท. ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน โดยชิ้นส่วนท่อส่งก๊าซฯ ได้ถูกส่ง ไปตรวจสอบ ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เพื่อวิเคราะห์ความเสียหายแล้ว และจะนำผลมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.