เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 164,115,420 hits to-date.   This site has seen 164,115,420 hits to-date.   This site has seen 164,115,420 hits to-date.   This site has seen 164,115,420 hits to-date.   This site has seen 164,115,420 hits to-date.   This site has seen 164,115,420 hits to-date.   This site has seen 164,115,420 hits to-date.   This site has seen 164,115,420 hits to-date.   This site has seen 164,115,420 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ผอ.สาธารณสุขหนองปรือหารือรับบิชคอมสร้างความร่วมมือจัดการขยะท้องถิ่น พิมพ์

     ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะทำงานเทศบาลเมืองหนองปรือ หารือแนวทางความร่วมมือกับองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication หวังสร้างความยั่งยืนการจัดการขยะในชุมชน สถานศึกษา และตลาดสด

Image

     วันที่ 5 พ.ย.63 ที่บ้านรับบิชคอม เมืองพัทยา จ.ชลบุรี น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ได้เปิดบ้านต้อนรับคณะทำงานจากเทศบาลเมืองหนองปรือ นำโดย นายสุรพล ขลึมประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ ที่เดินทางมารับทราบข้อมูลขององค์กรฯ ตลอดจนพูดคุยหารือแนวทางด้านการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ทั้งนี้ ในการพูดคุยหารือ นายสุรพล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพการเติบโตของเมืองพัทยา ซึ่งเป็นเขตเมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ขยายตัวกินพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งถือว่าเป็นเขตที่อยู่อาศัย ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการสอดรับกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่กำลังผลักดันในเรื่องนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีนัยยะสำคัญคือการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างเม็ดเงินทางธุรกิจ
     และจากการรับทราบข้อมูลการดำเนินการขององค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ที่ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องนั้น จึงมีแนวความคิดสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1.แสวงหาความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 2.หาแนวทางการปฏิบัติในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองปรือโดยมุ่งหวังให้เป็นต้นแบบในการลดปริมาณขยะของเทศบาล และ 3.ความร่วมมือในการพัฒนาความสะอาดและยกระดับการให้บริการของตลาดสดที่รับผิดชอบดูแลโดยเทศบาล
     นายสุรพล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวต่อว่าปัญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือจำเป็นต้องวางแนวทางแก้ไขก่อนจะแก้ยาก เฉพาะขยะอินทรีย์ที่มีวันละประมาณ 3 ตัน ต้องทำการฝังกลบโดยไม่เกิดประโยชน์ ยังมีในส่วนของขยะโฟมที่มาพร้อมกับขยะจำพวกผักผลไม้จากต่างประเทศที่มีปริมาณวันละเป็นตันเช่นกัน ในส่วนนี้ไม่สามารถแยกได้ แต่ขยะที่พอแยกได้ก็จะกลั่นมาทำน้ำมันทดแทน
     นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นภายใต้ชื่องานเทศกาลถนนข้าวเหนียวเหลือง ในเดือนธันวาคมนี้ ที่จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชน รวมทั้งอาหารและอื่น ๆ ที่จะสร้างปริมาณขยะเพิ่มขึ้นให้เทศบาลฯ ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาข้อมูลจากทางองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ที่ได้ดำเนินการจนเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมทั้งที่ชุมชนวัดช่องลมที่มีการจัดการขยะที่ได้ประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมเดินกินถิ่นนาเกลือเมืองพัทยาที่จะถึงนี้ ที่นอกจากแสวงหาความร่วมมือร่วมกันแล้วจะได้ร่วมปฏิบัติตามแผนการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตด้วยหวังเป็นเช่นนั้น
     ด้าน น.ส.สุภาดา ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication กล่าวด้วยว่า ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากที่ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือให้ความสนใจการดำเนินการขององค์กรฯ และต้องการที่จะนำข้อปฏิบัติที่จะสามารถสร้างความร่วมมือร่วมกันในการดำเนินการจัดการด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอยในท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพร้อมจะร่วมมือใน 3 ส่วนหลักที่ทางเทศบาลฯ ต้องการข้างต้น
     แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกิจกรรมส่งเสิรมการท่องเที่ยวที่จะมีเร็ว ๆ นี้นั้น เนื่องด้วยปัจจุบันทางองค์กรฯ ได้ดำเนินการในกิจกรรมที่กำลังทำอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความประจักษ์ต่อสังคมในความแน่วแน่แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศให้ดีขึ้น ซึ่งต้องใช้ทั้งกำลังบุคคลากรและงบประมาณดำเนินการ จึงไม่สามารถตกปากรับคำในการร่วมมือด้านการจัดการขยะในกิจกรรมอันใกล้นี้ของทางเทศบาลฯ ได้ แต่พร้อมที่จะร่วมดำเนินการต่อเพื่อวางแนวปฏิบัติในทำกิจกรรมของเทศบาลฯ ในกิจกรรมหลังจากนี้หรือปีต่อไปตามเวลาและความเหมาะสมซึ่งจะได้มีหารือร่วมกันในโอกาสต่อไปด้วย

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.