เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,709,625 hits to-date.   This site has seen 167,709,625 hits to-date.   This site has seen 167,709,625 hits to-date.   This site has seen 167,709,625 hits to-date.   This site has seen 167,709,625 hits to-date.   This site has seen 167,709,625 hits to-date.   This site has seen 167,709,625 hits to-date.   This site has seen 167,709,625 hits to-date.   This site has seen 167,709,625 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กกต.ติวเข้มกฎหมายเลือกตั้งแก่ผู้สมัครนายก อบจ. และ ส.อบจ.ชลบุรี พิมพ์

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

Image

 

     วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี (กกต.) จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อการเลือกตั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สมัครฯ ในหัวข้อสำคัญ เช่น “การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน” วิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดชลบุรี อีกทั้ง การบรรยาย “ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.อบจ.และ นายก อบจ.ชลบุรี” และ “วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง” วิทยากร จาก กกต.ประจำจังหวัดชลบุรี โดยมี คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ชลบุรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง อบจ.ชลบุรี ผู้สมัคร ส.อบจ.และ นายก อบจ.ชลบุรี ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.