เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,709,046 hits to-date.   This site has seen 167,709,046 hits to-date.   This site has seen 167,709,046 hits to-date.   This site has seen 167,709,046 hits to-date.   This site has seen 167,709,046 hits to-date.   This site has seen 167,709,046 hits to-date.   This site has seen 167,709,046 hits to-date.   This site has seen 167,709,046 hits to-date.   This site has seen 167,709,046 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชมรม อสม.ตำบลบางพระ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พิมพ์

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ไข้เลือดออก

Image

     ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระนายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ไข้เลือดออก ด้วยโรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและได้ทวีความรุนแรงขึ้น สำหรับตำบลบางพระพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ถึงปัจจุบันจำนวน 57 ราย ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานและมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่หากไม่มีการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดการระบาดและนำไปสู่การพบผู้เสียชีวิตในที่สุด
     จากการแพร่ระบาดดังกล่าว ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบางพระจัดทำโครงการดังกล่าวโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความตื่นตัวและตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกและร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณรอบบ้านและในชุมชนให้ความรู้และคำแนะนำแก่ประชาชนโดยเน้นการกำจัดลูกน้ำยุงลายตามหลัก 5 ป 1 ข ได้แก่ ปิด เปลี่ยนปล่อย ปรับ ปฏิบัติและขัดโดยกระทำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่มักจะมีการระบาดสูง โดยโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน  อาทิ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบางพระทั้ง 10 หมู่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระทั้ง 3 แห่งและผู้นำท้องถิ่นอย่างพร้อมเพรียง

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.