เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form






ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,709,502 hits to-date.   This site has seen 167,709,502 hits to-date.   This site has seen 167,709,502 hits to-date.   This site has seen 167,709,502 hits to-date.   This site has seen 167,709,502 hits to-date.   This site has seen 167,709,502 hits to-date.   This site has seen 167,709,502 hits to-date.   This site has seen 167,709,502 hits to-date.   This site has seen 167,709,502 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สภา ทต.บางพระ อนุมัติโครงการส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระจัดการประชุม สภาสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

Image

     ที่  ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระนายสุรพล ชลคุณากร ประธานสภาเป็นประธานในการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยก่อนการประชุมได้มีวาระการเลือกตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางพระโดยมติที่ประชุม ให้นางณัฐฎา  เลี่ยมสุวรรณ รองปลัดเทศบาลได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางพระแทนตำแหน่งที่ว่าง
     จากนั้น นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางพระประจำปีงบประมาณ 2563 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลในรอบปีปีที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563
     และ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไปเพิ่มในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นงบดำเนินงาน โครงการส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ กองการศึกษา และมีมติเห็นชอบ การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ 2484 เพื่อเป็นสถานีจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
     รวมถึงมีวาระการประชุมเรื่องการจัด งานวิ่งเพื่อสุขภาพ บางพระ Fun Run @ ห้วย สุครีพ ที่จะมีในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 15:00 น เป็นต้นไป โดยจุดสตาร์ทและ finish อยู่บริเวณตลาดน้ำห้วยสุครีพ ซึ่งผู้ร่วมงานสามรถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรี

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.