เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 165,356,495 hits to-date.   This site has seen 165,356,495 hits to-date.   This site has seen 165,356,495 hits to-date.   This site has seen 165,356,495 hits to-date.   This site has seen 165,356,495 hits to-date.   This site has seen 165,356,495 hits to-date.   This site has seen 165,356,495 hits to-date.   This site has seen 165,356,495 hits to-date.   This site has seen 165,356,495 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง และ จนท.ประกันสังคม พิมพ์

     สำนักงานประกันสังคม จัดโครงการ สัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม

Image

 

     ที่ โรงแรมโนโวเทลมาริน่าศรีราชา นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน เปิดโครงการ สัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประกันสังคม โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 120 คน จากจังหวัดภาคตะวันออกจำนวน 10 จังหวัด 8 สาขา ประกอบด้วย ตัวแทนนายจ้างและลูกจ้าง ในสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม งานประสานการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล รวมทั้งมีโอกาส ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ อีกครั้งเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในกฎระเบียบต่างๆไปในแนวทางเดียวกันและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาเป็นไปตามมาตรฐาน มีความสะดวก และความพึงพอใจอีกครั้งเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้เรื่องสุขภาพรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้อย่างเหมาะสมตามนโยบาย Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ประชากรวัยแรงงาน โดยกระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการสร้างหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุม และเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยทุกกลุ่มอาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในบริบทของสังคมสูงวัย อีกทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดระบบบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตนและลูกจ้าง ที่มีมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อลดการเจ็บป่วย หรือประสบอันตราย อันเนื่องจากการทำงาน และไม่ได้จากการทำงาน
     ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้ ไม่สร้างความเข้าใจอันดีและพัฒนาระบบการประสานงานระหว่างนายจ้างลูกจ้างเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมพร้อมทั้งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดช่วงชีวิต รับเป็นไปตาม ความคาดหวังของผู้ประกันตน และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานประกันสังคม

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 24 มกราคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.